Log in

Log ind med brugernavn og password. Er du medlem af Radikale Venstre, og er det første gang, du skal logge på hjemmesiden, eller kan du ikke huske dit kodeord, så vælg "glemt adgangskode", for at angive et kodeord. Dit brugernavn er din e-mailadresse.

Indtast dit radikale.dk brugernavn
Indtast din adgangskode
Region Hovedstadens Radikale Venstre

Publiceret

Regionspolitik 12. maj
2017

Årsmøde og Opstillingsmøde for 2017

Søndag d. 21 maj, kl 13.00 i Vanløse Kulturhus
Gyldig betaling af kontingent skal kunne dokumenteres.

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Formandens beretning med henblik på godkendelse
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab med henblik på godkendelse
4. Fremlæggelse af budget for det kommende år til orientering
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af evt. kommunebidrag og vilkår vedr. betaling for næste kalenderår
7. Valg af formand for 1 år
8. Valg af næstformand for 1 år
9. Valg af op til 9 bestyrelsesmedlemmer og op til 2 suppleanter for 1 år
10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant for 1 år
11. Vedtagelse af forretningsordenen
12. Beretning fra regionsrådet
13. Politisk debat
14. Eventuelt